Werkwijze

1. Intake
Tijdens het intakegesprek worden de capaciteiten, ambities, wensen en mogelijkheden en beperkingen van de cliënt in kaart gebracht. De communicatieve, fysieke en mentale mogelijkheden vormen het vertrekpunt voor de zoektocht naar een passende baan. De cliënt bepaalt samen met Op ‘t Hoog hoe lang die zoektocht gaat duren en welke stadia worden doorlopen. Dit wordt uitgebreid omschreven in het arbeidsintegratieplan.

2. Onderzoek
Soms is het niet duidelijk wat een werkzoekende aankan, zowel psychisch als lichamelijk. Onderzoek kan duidelijkheid verschaffen, door middel van:

  • Beroepskeuze onderzoek
  • Praktijkgericht arbeidsonderzoek
  • Onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken
  • Onderzoek naar fysieke belastbaarheid

3. Training en scholing
Een voorwaarde om de stap naar de arbeidsmarkt goed te kunnen zetten is het hebben van voldoende kennis en vaardigheden. Indien nodig kan een cliënt met begeleiding van Op 't Hoog een opleiding volgen. Het inzetten van de zogenoemde leerwerkplaatsen is een goede opstap voor betaalde arbeid.

4. Bemiddeling
Met individuele ondersteuning van Op 't Hoog gaat een cliënt op zoek naar een passende functie. Op 't Hoog kan helpen bij bemiddeling en beschikt daarvoor over een groot regionaal netwerk. Op 't Hoog bemiddeld ook bij het vinden van werkervaringsplaatsen, zodat een werkgever en werknemer kunnen ontdekken of ze bij elkaar passen. Bovendien weet Op 't Hoog de weg op het gebied van subsidies en andere wet- en regelgeving die van toepassing is op mensen met een arbeidshandicap en hun werkgever.

5. Plaatsing en nazorg
De begeleiding van Op 't Hoog houdt niet op op het moment dat een arbeidscontract is ondertekend. Indien gewenst kan onder meer via de Wet REA, individuele persoonlijke ondersteuning in de vorm van een jobcoach ingezet worden die voor korte of langere tijd begeleiding geeft op de werkvloer.

Print deze pagina