Boeken

Creatieve actie methodologie - Paul Delnooz

Creatieve actie methodologie / druk 1
De kunst van het zoeken naar pragmatische en innovatieve oplossingen in praktijkonderzoek.
- Auteur: Paul Delnooz
- Boom Lemma uitgevers | 2010
- ISBN10: 904730134X
- Prijs: € 29,50

Uit het proefschrift Onderwijs, onderzoek en de kunst van het creatieve denken (Delnooz, 2008) komt naar voren dat leren twijfelen inderdaad effectief is. Het succesvolle lesprogramma dat hiervoor binnen deze studie is ontwikkeld en getest, kreeg de naam Creatieve Actie Methodologie. Hierin werken de studenten aan de oplossing van een praktisch vraagstuk en krijgen zij tegelijkertijd les in zaken als wetenschapsfilosofie, onderzoekmethoden en creatief denken.

Creatieve Actie Methodologie heeft tot doel anderen in staat te stellen om deze methode toe te passen en zo het academische niveau en de praktische relevantie van hun opleiding te vergroten.


Moeder op afstand - Inge Ketelaar-Blokpoel

Moeder op afstand
Als je kind met een beperking niet langer thuis kan wonen.
- Auteur: Inge Ketelaar-Blokpoel
- BDU uitgevers | 2010
- ISBN10: 9789087881177
- Prijs: € 12,50

Inge Ketelaar-Blokpoel (1965) is moeder van drie kinderen, onder wie Jelmer (1995). Jelmer heeft een autisme spectrum stoornis (ASS) en daarnaast een licht verstandelijke beperking. Langzaam maar zeker kwam voor haar het pijnlijke besef: we moeten de dagelijkse zorg voor ons kind uit handen geven; het is voor iedereen beter als onze zoon niet thuis blijft wonen.


Ik wil niet meer onzichtbaar zijn - Birsen Basar

Ik wil niet meer onzichtbaar zijn
Autisme in de allochtone cultuur in Nederland
- Auteur: Birsen Basar
- Pica | september 2010
- ISBN10: 9077671501
- Prijs: € 17,50

In dit openhartige boek vertelt Birsen haar levensverhaal. Een leven met autisme in een allochtone cultuur in Nederland. Hoewel haar liefdevolle en zorgzame ouders er alles aan doen om Birsen aansluiting te laten vinden met leeftijdsgenootjes en familieleden, is er in de omgeving vooral onbegrip over haar autisme (otizm in het Turks).


Wat is er toch met Kobus? - Inge Barth-Wagemaker

Wat is er toch met Kobus?
- Auteur: Inge Barth-Wagemaker
- FortMedia Uitgeverij | maart 2010
- ISBN10: 9077219463
- Prijs: € 17,50

Kobus is een lieve rattenjongen, maar ook een beetje een aparte snuiter. Kobus heeft autisme en gedraagt zich daarom vaak anders dan andere ratten. De meeste ratten om hem heen vinden dit moeilijk te begrijpen. Gelukkig heeft Kobus twee goede vrienden, die het juist wel leuk vinden dat Kobus anders is dan de meeste ratten.


Alleen met mijn wereld - Wessel Broekhuis

Alleen met mijn wereld. Hoe ik leerde leven met autisme
- Auteur: Wessel Broekhuis
- Nieuwezijds B.V. | maart 2010
- ISBN10: 9057123002
- Prijs: € 14,95

Wessel Broekhuis is 16 jaar en autistisch. Op nuchtere maar aangrijpende wijze geeft hij een inkijk in zijn gevecht om een plek in de wereld te veroveren.


Zorgen dat het kwartje valt - M.C. de Witte

Zorgen dat het kwartje valt
- Auteur: M.C. de Witte
- Free Musketeers | maart 2009
- ISBN10: 9048405041
- Prijs: € 15,95

Dagboek van de opvoeding van een puber met autisme en een verslavingsprobleem.


De ontknooping - Marinus Knoope

De ontknooping
- Auteur: Marinus Knoope
- KIC, Uitgeverij | oktober 2009
- ISBN10: 9080467723
- Prijs: € 23,95

Een praktische en herkenbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert. De zogenaamd negatieve emoties zijn in feite gezonde prikkels die, als je ze toelaat en ermee speelt, juist die kracht blijken te bevatten die je op dat moment nodig hebt.


Handboek ontwikkelingsgericht coachen - Rudy Vandamme

Handboek ontwikkelingsgericht coachen
- Auteur: Rudy Vandamme
- Nelissen | april 2003
- ISBN10: 9024416302
- Prijs: € 39,30

Als u met coachen daadwerkelijk iemand vooruit wilt helpen bij het werk of in het privé-leven, doet u meer dan ondersteunen of acties opvolgen. Dan coacht u de cliënt primair bij de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen. Dit vermogen helpt de cliënt om zelf een nieuwe taak op te pakken of een uitdaging aan te gaan.


Wat nu? De inrichting van je verdere loopbaan - Marc Schabracq

Wat nu? De inrichting van je verdere loopbaan
- Auteur: Marc Schabracq
- Scriptum | december 2009
- ISBN10: 9055946966
- Prijs: € 32,50

Dit boek is er om je te helpen als je je eigen werk en loopbaan anders wilt inrichten. Dit kan voortvloeien uit het verlies van je baan en hier gaat het boek ook uitgebreid op in. Het kan echter ook een kwestie zijn van het gevoel dat er iets schort aan je huidige werk.


De veldheer en de danseres - E. de Waard-van Maanen

De veldheer en de danseres, omgaan met je levensverhaal
- Auteur: Eva de Waard- van Maanen
- Garant | november 2008
- ISBN10: 9044123793
- Prijs: € 37,90

In dit boek zet de auteur een stap voorwaarts op de weg naar een systematische onderbouwing van de biografische aanpak. Zij wil daarmee het individueel loopbaan- en coachingtraject verdiepen, inzicht geven in de wijze waarop een bewustwordingsproces gestimuleerd kan worden en een systematische en praktische handreiking bieden bij het doorlopen van de verschillende fasen van het loopbaantraject.


Slimmer dan je baas - Sjan Verhoeven en Jan van Nuland

Slimmer dan je baas
- Auteur: Sjan Verhoeven en Jan van Nuland
- Cyclus-Garant | juni 2008
- ISBN10: 9085750210
- Prijs: € 18,20

Een boek over dyslexie, geschreven door twee dyslectici. De auteurs zijn ervaringsdeskundigen die vanuit hun eigen leven én hun werk als trainer en coach, een breed scala van aspecten van dyslexie behandelen en daarmee nieuwe inzichten bieden.


Runningtherapie - Bram Bakker & Simon van Woerkom

Runningtherapie
- Auteur: Bram Bakker & Simon van Woerkom
- Arbeiderspers | oktober 2008
- ISBN10: 9029566833
- Prijs: € 16,95

Het standaardwerk voor lopers en professionals. Runningtherapie is een nuttige, gezonde en plezierige manier van therapie bedrijven en kan goed bestaan naast andere vormen van therapie voor mensen met lichamelijke en psychische klachten.


Alles over selectiegesprekken - J.J.R. van Minden

Alles over selectiegesprekken
- Auteur: J.J.R. van Minden
- Amstel Uitgevers | maart 1995
- ISBN10: 9025410839
- Prijs: € 21,90

Of het nu gaat om een selectiegesprek met betrekking tot een nieuwe baan, overplaatsing, promotie of uitzending, dit boek bereidt de kandidaat optimaal voor.


Weer aan de slag - A. Kolenberg

Weer aan de slag
- Auteur: A. Kolenberg
- Nieuwezijds B.V. | april 2006
- ISBN10: 905712212X
- Prijs: € 16,95

Tips en praktische informatie over reïntegratie.

Print deze pagina