Jac op 't Hoog

Na ruim 20 jaar als Z-verpleegkundige gewerkt te hebben (begonnen als leerling-verpleegkundige, later als gediplomeerd verpleegkundige en tot slot in de functie van groepshoofd), werd ik steeds meer geboeid door hetgeen wat mensen motiveert, inspireert en stimuleert. Omdat ik heel graag met mensen werk ben ik gaan zoeken naar een voor mij geschikte opleiding.

Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij een deeltijd HBO opleiding, en ben ik in augustus 1996 gestart met de deeltijdopleiding HBO-P&A aan AMA (Academie-Mens-Arbeid) te Tilburg, waaraan ik in juni 2000 afgestudeerd ben.

Nadat ik de nodige ervaring heb opgedaan binnen de beroepskeuze wereld, ben ik in maart 2005, naast mijn werkzaamheden bij Novadic-Kentron, gestart met een eigen re-integratie adviesbureau aan huis.

Ik heb de afgelopen jaren, ook binnen de zorg, ruime ervaring opgedaan in het begeleiden en coachen van mensen met diverse uiteenlopende psychiatrische problemen (Autisme, AD(H)D, PPD-NOS, Ziekte van Asperger, Borderline, Narcisme, stemmingsstoornissen en de hiermee gepaard gaande gedragsproblemen). Ik heb een uitgebreide ervaring met deze bijzondere cliënten.

Als loopbaan- beroepskeuze-adviseur kan ik binnen het werken met deze moeilijke doelgroepen, mijn relatiegerichte kwaliteiten goed gebruiken en tevens resultaatgericht zijn. Ik werk graag in een omgeving met mijn cliënten, waarin ik ze volledig tot hun recht kan laten komen.

Mijn interesse lag en zal altijd liggen binnen een werkkring op het sociale vlak. Ik voel mij sterk aangetrokken tot het individueel begeleiden van mensen naar een concreet doel. Bijvoorbeeld richting arbeid, of naar een werkplek waar de juiste man op de juiste plaats komt. Dit betekent dat het veelal om mensen gaat die openstaan voor reflectie op zichzelf.

Tijdens mijn werk als beroepskeuzeadviseur en als coach is gebleken dat ik goed kan luisteren, een goed inlevingsvermogen en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid heb. In de omgang met mensen vind ik het prettig als ik weet wat ik aan hen heb, dat mensen open en duidelijk naar mij zijn en zich houden aan de gemaakte afspraken. Ik sta open voor de mening van anderen en mag graag iets van anderen leren. Ik beschik over een analytisch en logisch denkvermogen. Ik ben wel meer een doe- dan een denktype, hoewel ik graag ook het gevolg van mijn handelen van mijn werk wil overzien.


Jac op ‘t Hoog

Print deze pagina