Het bureau

Op ’t Hoog is een deskundig bedrijf op het gebied van o.a. loopbaan-begeleiding. Het denkt mee, ontwikkelt mee: zowel voor organisaties en werknemers. Met jarenlange ervaring, in het bijzonder loopbaanbegeleiding. Op ’t Hoog is ingeschreven in het register BKA (Beroepskeuzeadviseurs). Getraind in coachingsvaardigheden en geschoold in uiteenlopende instrumenten voor loopbaanontwikkeling, persoonlijkheidsonderzoek, potentieelbeoordeling, organisatieontwikkeling en opleidingsadvies.

Op ‘t Hoog staat voor de eigen verantwoordelijkheid van het individu, treedt op als procesbegeleider. Op basis van gelijkwaardigheid, respect en positief denken begeleidt men individuen naar beter zelfinzicht en een grotere zelfsturing.

Op 't Hoog is gericht op het helder krijgen van de persoonlijke visie en motivatie van cliënten, door mensen te stimuleren over zichzelf na te denken en objectieve informatie te genereren uit psychologisch onderzoek. Vervolgens brengen wij onze cliënten in beweging door het geven van concrete opdrachten. Op ‘t Hoog biedt arbeidsintegratie-trajecten op maat van de cliënt aan.

Op 't Hoog reintegratieadviesbureau is een gecertificeerd bedrijf voor arbeidsreintegratie. Wij zijn in aanmerking gekomen voor het keurmerk voor reïntegratiebedrijven op basis van een audit. Binnen de regels van dit keurmerk zijn wij gebonden aan bepaalde maximale doorlooptijden. Voor het leveren van een trajectplan rekenen we maximaal twintig werkdagen vanaf het moment van aanmelding, vooropgesteld dat de benodigde gegevens verstrekt zijn. Zodra een overeenkomst gesloten is over het uitvoeren van een traject, wordt binnen twintig werkdagen gestart met de daadwerkelijke begeleiding en/of training.

Bekijk hier de advertorial "Op ‘t Hoog reïntegratie adviesbureau: geeft moeilijk plaatsbare mensen een plek" (PDF)

Print deze pagina