Jobcoaching

Ieder mens is uniek, iedere handicap ook. Mensen die door ziekte of door een ongeval op latere leeftijd gehandicapt zijn geraakt, hebben vaak andere vragen en een andere ondersteuning nodig dan mensen die al vanaf hun geboorte gehandicapt zijn of een andere beperking hebben (vanwege hun verslavingsachtergrond).

Dat vraagt om individueel maatwerk om ervoor te zorgen dat onze bemiddeling tot een echt duurzame arbeidsrelatie leidt.

Daarom bieden we ook nazorg in de vorm van individuele “coaching on the job”. We adviseren werkgevers bij eventuele functieaanpassingen, werkplekaanpassingen, wet- en regelgeving die van toepassing is op mensen met een arbeidshandicap.

Samen met onze cliënten zoeken wij de juiste match, op basis van capaciteiten, competenties en wensen. Wij kiezen een positieve insteek. We kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen.

Cliënten die geplaatst zijn met een reguliere arbeidsovereenkomst krijgen ondersteuning vanuit Op 't Hoog, als zij (nog) niet voldoende in staat zijn om zelfstandig te werken of als zij dreigen uit te vallen in hun werk. Cliënten worden op de werkplek persoonlijk, intensief en resultaatgericht begeleid en ondersteund door een vaste job-coach. Voor iedere cliënt wordt een individueel begeleidingstraject gemaakt afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van zowel de cliënt als de werkgever.

In sommige gevallen kan dat betekenen dat een cliënt alleen ondersteuning nodig heeft op het psychosociale vlak, bijvoorbeeld op het gebied van werkhouding, omgang met collega's en werkleiding, zich houden aan (werk)afspraken, enzovoort. In andere gevallen kan het betekenen dat de job-coach eerst tijdelijk meewerkt met de cliënt om deze voldoende vaardigheden aan te leren om het werk uit te kunnen voeren. De job-coach is de eveneens coach, begeleider en aanspreekpunt van en voor collega's en werkleiding.

Print deze pagina