Casemanagement (ziektewet 1e spoor)

Wanneer een werknemer na 6 weken nog ziek is, dient u in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een casemanager te benoemen, welke in de eerste twee ziektejaren de procesgang bewaakt. U kunt daarvoor een casemanager van Op ’t Hoog inschakelen.

Onze casemanager ondersteunt u bij:

  • het opstellen van het Plan van aanpak voor de reïntegratie;
  • bewaken procesgang in de eerste twee ziektejaren;
  • de periodieke evaluaties tussen werkgever, werknemer en arbodienst;
  • het opbouwen en onderhouden van het reïntegratiedossier namens de werkgever;
  • het opstellen van het reïntegratieverslag;
  • vraagbaak inzake wetgeving, reïntegratiemogelijkheden en dienstverlening Op ‘t Hoog.

Print deze pagina