Autismespectrumstoornissen:
een leven lang anders

Jac op ‘t Hoog is loopbaanadviseur en autismecoach bij reïntegratie adviesbureau Op ’t Hoog in Moergestel, een bureau dat gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met een autismespectrumstoornis en/of AD(H)D.

Sinds 1994 is het mogelijk bij kinderen al in een vroeg stadium een vorm van autisme vast te stellen. Dat maakt ook, dat er tegenwoordig steeds meer aandacht wordt besteed aan deze stoornis onder jeugdigen. Echter, de link naar volwassenen toe is feitelijk nog steeds niet gemaakt. Reden waarom het nog steeds lastig is in kaart te brengen om hoeveel volwassenen met een autistische stoornis het eigenlijk gaat. Autisme en autistische gedragsstoornissen zijn natuurlijk meer dan wat we bijna allemaal wel kennen uit de film ‘Rainman’. Wat wij dan ook wel vaker aangeven in de uitleg over dit onderwerp is: “Je hebt duizend mensen, dus je hebt duizend verschillen. Je hebt duizend mensen met een autistische stoornis, dus ook duizend verschillende”. Natuurlijk zijn er wel overeenkomsten en algemene kenmerken terug te vinden. Er wordt dan ook vaak gesproken over een drietal hoofdkenmerken, zoals:

  • kwalitatieve beperkingen in sociale interacties (voornamelijk in de wederkerigheid)
  • kwalitatieve beperkingen in (zowel verbale als non-verbale) communicatie
  • beperkte, zich herhalende, stereotype patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten

Met de hier bovenstaande opsomming, kan er al snel naar verschillende mensen / ‘collega’s’ gekeken worden. Maar dan nog zal er niet snel de link worden gelegd tussen volwassenen en een autistische stoornis. Wat dan wel vaker gezien wordt en/of wat wel vaker gebruikt wordt bij collega’s zijn termen als ‘eigenwijs, egocentrisch, einzelgänger, solist, asociaal, matennaaier’. Nu zal niet iedereen ook meteen autistisch zijn. Het is daarentegen goed mogelijk dat de betreffende collega over onvoldoende sociale en/of emotionele vaardigheden beschikt en deze dus ook niet kan tonen.

Op ’t Hoog reïntegratie adviesbureau houdt zich bezig met loopbaanbegeleiding en coaching. Wij zijn gespecialiseerd in het coachen van volwassenen met problemen op het gebied van sociaal en/of emotioneel gedrag. Doordat eigenaar en directeur Jac op 't Hoog veel ervaring heeft in het werken met mensen met een ASS, kan hij dan ook de persoon in kwestie aanvoelen en begrijpen, zodat er niet veel tijd verloren gaat met intakegesprekken of onderzoek.

Rapport gezondheidsraad (PDF)

Print deze pagina