Hoe werkt aanvraag Individuele Reïntegratie Overeenkomst?

Neem eerst contact op met uw casemanager WW of arbeidsdeskundige. Deze bepaalt of u in aanmerking komt voor een Individuele reïntegratie overeenkomst (IRO). Is dit het geval, dan krijgt u het formulier Aanvraag individuele reïntegratie overeenkomst mee. Vervolgens zoekt u zelf een reïntegratiebedrijf uit. Samen met dit bedrijf vult u het aanvraagformulier in en stelt een plaatsingsplan op. Daarvoor heeft u 35 kalenderdagen de tijd, gerekend vanaf uw afspraak met de casemanager of arbeidsdeskundige van UWV. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u de termijn verlengen met 21 kalenderdagen. Met uw casemanager WW of arbeidsdeskundige bespreekt u vervolgens het plaatsingsplan, waarna hij uw aanvraag beoordeelt. UWV laat u binnen 8 weken weten of u kunt starten met het reïntegratie traject. Is dat het geval, dan sluit UWV een overeenkomst af met het reïntegratie bedrijf.

Print deze pagina