Doel

Het IRO traject van Op 't Hoog is erop gericht mensen te ondersteunen bij het opnieuw oriënteren op hun plaats in de arbeidsmarkt, met als doel het verwerven van een nieuwe baan. Een nieuwe situatie vraagt om loslaten van oude vormen en onbevangen, met "nieuwe ogen" kijken naar persoonlijkheid, capaciteiten, talenten en kennis. De antwoorden op vragen als: "wie ben ik?", "wat kan ik?" en "wat wil ik?", “wat betekent werk voor mij?”, vormen de basis waarop realistisch keuzes gemaakt kunnen worden. Dat resulteert in een concreet stappenplan waarmee de cliënt aan de slag kan. Op 't Hoog ondersteunt, adviseert en coacht de cliënt hierbij.

Print deze pagina