Doelgroep

Op 't Hoog richt zich op het aanbieden van volledige arbeidsintegratie-trajecten met name aan mensen met een arbeidshandicap en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor een deel zijn dit mensen die ten gevolge van een verworven aandoening gewijzigde mogelijkheden voor werk hebben.

De volgende doelgroepen kunnen worden onderscheiden:

  • Psychische klachten, o.a. Borderliners, ziekte van Asperger, ADHD en contactstoornissen;
  • Communicatieve beperkingen;
  • Lichamelijke beperkingen;
  • Specifieke klachten;
  • Anti-sociale persoonlijkheidsstoornis.

Op ’t Hoog behartigt de belangen van mensen, die problemen ondervinden in reïntegratie trajecten en met het zoeken in het vinden van werk, waarmee gebruik kan worden van de IRO. IRO; Individuele Reïntegratie Overeenkomst is een reïntegratiebudget dat u als cliënt bij het UWV werkbedrijf kunt aanvragen.

Deze kunt u zelf inzetten voor u eigen reïntegratie traject en waarmee u een eigen reïntegratie bedrijf uit kunt zoeken waarin u vertrouwen heeft.

Print deze pagina